Tư vấn giải pháp
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
thành công

MondiaL hoạt động với mục đích cung cấp chuỗi giá trị dịch vụ chuyên sâu về các giải pháp xây dựng thương hiệu: định vị thương hiệu và các hoạt động triển khai xây dựng chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp. Chúng tôi định hướng và giúp doanh nghiệp đặt nền móng, tạo khung vững chắc cho bức tường thương hiệu.

logo
icon

 • Nghiên cứu thương hiệu
 • Nghiên cứu khách hàng
 • 02 concepts thiết kế logo
 • 02 nhà thiết kế tham gia
 • Không giới hạn lần hiệu chỉnh
 • Khảo sát qua Brief Online
 • Bản phân tích ý nghĩa logo
 • File gốc thiết kế logo
 • Logo guidelines cơ bản
icon

 • Nghiên cứu thương hiệu
 • Nghiên cứu thị trường
 • Nghiên cứu khách hàng
 • 03 concepts thiết kế logo
 • 02 nhà thiết kế tham gia
 • Không giới hạn lần hiệu chỉnh
 • Khảo sát qua Brief
 • Phỏng vấn trực tiếp
 • Bản phân tích ý nghĩa logo
 • Logo guidelines cao cấp
 • File gốc thiết kế logo
icon

 • Nghiên cứu thương hiệu
 • Nghiên cứu thị trường
 • Nghiên cứu khách hàng
 • Tư vấn chiến lược thương hiệu
 • 03 concepts thiết kế logo
 • 03 nhà thiết kế & Giám đốc sáng tạo tham gia
 • Không giới hạn hiệu chỉnh
 • Khảo sát qua Brief
 • Phỏng vấn trực tiếp
 • Bản phân tích ý nghĩa logo
 • Logo guidelines cao cấp
 • Logo guidelines online
 • File gốc thiết kế logo
 • Showcase dự án

Một Agency Xây dựng thương hiệu hoạt động từ 2009 với tiêu chí

Tận tâm – Hiệu quả
Tận tâm – Hiệu quả

MondiaL xin cảm ơn và vinh hạnh được đồng hành cùng đối tác trong hành trình xây dựng thương hiệu.

thương hiệu

Tại MondiaL, chúng tôi trung hòa các yếu tố về ngân sách, yêu cầu của khách hàng để có thể cam kết giúp mọi dự án xây dựng thương hiệu đi đến thành công. Đội ngũ tư vấn am hiểu kiến thức thương hiệu và đội ngũ thiết kế sáng tạo của MondiaL sẵn sàng đưa ra những giải pháp giúp khách hàng xây dựng thương hiệu từ những bước đầu tiên. Với thế mạnh và năng lực của mình, Công ty tư vấn thương hiệu MondiaL cam kết dịch vụ định vị thương hiệu mà chúng tôi cung cấp, sản phẩm mà chúng tôi tạo ra sẽ luôn đem lại những giá trị cao hơn mức phí mà doanh nghiệp chi trả.

MondiaL – Người định hướng hành trình thương hiệu.