Tháng Một, 2024 - Công ty Định vị thương hiệu MondiaL