Tháng Mười Một, 2023 - Công ty Định vị thương hiệu MondiaL