Gợi ý vẽ sơ đồ tư duy mô hình kinh doanh - MondiaL

Gợi ý vẽ sơ đồ tư duy mô hình kinh doanh

Bạn có biết rằng việc tạo sơ đồ tư duy cho doanh nghiệp của mình có thể nâng cao khả năng động não, cải thiện tổ chức và hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược?

Sơ đồ tư duy là một kỹ thuật hình ảnh hóa mà các chuyên gia kinh doanh có thể sử dụng để biểu diễn các nhiệm vụ, hoạt động và khái niệm liên quan đến một chủ đề hoặc một vấn đề trung tâm. Việc tạo ra sơ đồ tư duy cho mục đích kinh doanh có thể cải thiện quá trình tư duy sáng tạo, tăng cường tổ chức và hỗ trợ trong quá trình lập kế hoạch chiến lược.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá khái niệm của sơ đồ tư duy trong kinh doanh và cung cấp một số ví dụ và mẹo để tạo ra sơ đồ tư duy hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn.

Bản đồ tư duy cho doanh nghiệp là gì?

Bản đồ tư duy dành cho doanh nghiệp là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn hình dung, sắp xếp và truyền đạt ý tưởng, nhiệm vụ và quy trình liên quan đến một mục tiêu kinh doanh cụ thể. Cách trình bày trực quan này cho phép bạn suy nghĩ sáng tạo và tạo mối liên hệ giữa các khái niệm khác nhau theo cách phi tuyến tính, nâng cao các phiên động não và lập kế hoạch chiến lược của bạn.

Bản đồ tư duy có thể được sử dụng trong nhiều khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp, phục vụ các mục đích khác nhau:

Tinh chỉnh và xây dựng các ý tưởng:

Bằng cách tạo bản đồ tư duy, bạn có thể khám phá và mở rộng những ý tưởng ban đầu của mình, khám phá những khả năng mới và tinh chỉnh các khái niệm của mình.

Tổ chức quy trình:

Sử dụng bản đồ tư duy để tổ chức và hợp lý hóa các quy trình kinh doanh của bạn một cách hiệu quả, đảm bảo luồng công việc rõ ràng và hợp lý.

Tạo phác thảo dự thảo:

Bản đồ tư duy cung cấp một khuôn khổ có cấu trúc để phát triển các phác thảo dự thảo về hoạt động kinh doanh của bạn, cho phép bạn xem xét tất cả các khía cạnh cần thiết và thực hiện các cải tiến.

Tạo ra ý tưởng mới:

Bản chất phi tuyến tính của bản đồ tư duy khơi dậy sự sáng tạo và khuyến khích tạo ra những ý tưởng mới, giúp doanh nghiệp của bạn luôn đổi mới và cạnh tranh.

Truyền đạt những lợi ích chính:

Bản đồ tư duy cho phép bạn truyền đạt một cách trực quan những lợi ích và tính năng chính của sản phẩm hoặc dịch vụ, giúp người khác dễ hiểu và tương tác hơn với các dịch vụ của bạn.

Bằng cách sử dụng bản đồ tư duy làm công cụ kinh doanh, bạn có thể nâng cao các phiên động não của mình, cải thiện khả năng tổ chức và sự rõ ràng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp và cộng tác hiệu quả trong nhóm của bạn. Vì vậy, hãy tận dụng sức mạnh của bản đồ tư duy và khai thác toàn bộ tiềm năng của các ý tưởng và chiến lược kinh doanh của bạn.

Lịch sử và nguồn gốc của Bản đồ tư duy

Sơ đồ tư duy đã được sử dụng hàng thế kỷ như một công cụ hình ảnh để biểu diễn thông tin. Khái niệm sơ đồ tư duy được giới thiệu lần đầu bởi Tony Buzan vào năm 1974, nhưng bằng chứng sơ đồ tư duy sớm nhất có thể được truy vấn nguồn gốc từ một nhà triết học La Mã tên là Porphyry, người đã tạo ra một sơ đồ tư duy về Trái đất vào cuối thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên. Kể từ đó, sơ đồ tư duy đã được sử dụng bởi các tác giả, chuyên gia kinh doanh, nhà nghiên cứu và nhiều người khác để biểu diễn thông tin một cách hình ảnh và cải thiện giao tiếp và hiểu biết.

Tầm quan trọng của việc sử dụng Bản đồ tư duy trong kinh doanh

Sử dụng sơ đồ tư duy trong kinh doanh mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức. Dưới đây là một số lý do quan trọng để sử dụng sơ đồ tư duy:

 • Thu nhỏ và phát triển ý tưởng: Sơ đồ tư duy cung cấp một nền tảng hình ảnh để thảo luận và phát triển ý tưởng kinh doanh.
 • Tổ chức quy trình: Sơ đồ tư duy giúp các doanh nghiệp tổ chức hiệu quả các quy trình và thủ tục khác nhau.
 • Tổ chức và lưu trữ giấy phép và hợp đồng: Sơ đồ tư duy giúp quản lý và theo dõi các giấy phép và hợp đồng khác nhau một cách dễ dàng.
 • Tạo ra phác thảo ban đầu: Sơ đồ tư duy giúp tạo ra phác thảo ban đầu cho các hoạt động kinh doanh, đảm bảo mọi khía cạnh được xem xét.
 • Phân chia thời gian: Sơ đồ tư duy có thể giúp các startup và doanh nhân phân bổ thời gian phù hợp cho các nhiệm vụ khác nhau.
 • Phát tạo ý tưởng mới: Sơ đồ tư duy thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới, giúp doanh nghiệp tạo ra ý tưởng mới.
 • Tiến hành nghiên cứu: Sơ đồ tư duy tạo điều kiện cho nhiều vòng nghiên cứu và giúp ghi lại những phát hiện mới.
 • Phát triển nhân vật khách hàng: Sơ đồ tư duy hữu ích trong lập kế hoạch tiếp thị và phát triển các nhân vật khách hàng chi tiết.
 • Truyền đạt các lợi ích chính: Với sơ đồ tư duy, doanh nghiệp có thể truyền đạt một cách hiệu quả các lợi ích và cách sử dụng của sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Khuyến khích sự cộng tác: Sơ đồ tư duy giúp các thành viên trong nhóm dễ dàng tham gia và chia sẻ ý kiến của họ.

Sơ đồ tư duy mô hình kinh doanh có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm tạo ra ý tưởng và phân tích.

Dưới đây là một số ví dụ về sơ đồ tư duy mô hình kinh doanh trong danh mục này:

 • Ma trận BCG của Coca-Cola: Sơ đồ tư duy về ma trận BCG giúp phân loại các sản phẩm của Coca-Cola theo tỷ lệ thị phần và tăng trưởng.
 • Ma trận Ansoff: Sơ đồ tư duy về ma trận Ansoff giúp hiểu về các chiến lược phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực và thị trường mới.
 • Sơ đồ tư duy brainstorming: Sơ đồ tư duy này giúp tổ chức ý tưởng và kế hoạch đồng thời nhằm tạo ra nhiều ý tưởng mới.
 • Sơ đồ tư duy phát triển kinh doanh: Sơ đồ tư duy này giúp tổ chức các giai đoạn và quy trình phát triển kinh doanh từ ý tưởng ban đầu đến sản phẩm hoàn chỉnh.
 • Sơ đồ tư duy SWOT của H&M: Sơ đồ tư duy về phân tích SWOT giúp H&M đánh giá mạnh yếu, cơ hội và thách thức của mình trong ngành thời trang.
 • Sơ đồ tư duy nghiên cứu thị trường: Sơ đồ tư duy này giúp tổ chức thông tin nghiên cứu thị trường để tìm hiểu đối tượng khách hàng và xu hướng thị trường.
 • Sơ đồ tư duy ma trận Moscow: Sơ đồ tư duy ma trận Moscow giúp đảm bảo các mục tiêu cần thiết của dự án phải được hoàn thành.
 • Sơ đồ tư duy PESTLE về Amazon: Sơ đồ tư duy về phân tích PESTLE giúp Amazon hiểu và đánh giá các yếu tố chính từ các lĩnh vực thương mại, chính trị, xã hội, và kinh tế.
 • Sơ đồ tư duy giải quyết vấn đề: Sơ đồ tư duy này giúp tổ chức ý tưởng và tìm ra các giải pháp cho các vấn đề kinh doanh phức tạp.
 • Sơ đồ tư duy STP Marketing của McDonald’s: Sơ đồ tư duy về phân loại STP giúp McDonald’s xác định đối tượng khách hàng và phân định thị trường mục tiêu.
 • Sơ đồ tư duy về suy nghĩ sáng tạo: Sơ đồ tư duy này khuyến khích sự sáng tạo và phát triển ý tưởng mới cho doanh nghiệp.

Các ví dụ sơ đồ tư duy này giúp các doanh nghiệp phân tích và khám phá các khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh của họ và ra quyết định có cơ sở.

Ví dụ về Bản đồ Tư duy Kinh doanh: Chiến lược & Kế hoạch

Việc sử dụng sơ đồ tư duy kinh doanh rất hữu ích trong quy hoạch chiến lược và xây dựng kế hoạch kinh doanh. Dưới đây là một số ví dụ về sơ đồ tư duy chiến lược và kế hoạch kinh doanh:

 • Sơ đồ tư duy chiến lược họp kinh doanh
 • Sơ đồ tư duy kế hoạch kinh doanh
 • Sơ đồ tư duy chiến lược doanh nghiệp
 • Sơ đồ tư duy đưa ra quyết định
 • Sơ đồ tư duy kênh tạo ra nguồn khách hàng
 • Sơ đồ tư duy kế hoạch marketing
 • Sơ đồ tư duy chiến lược marketing
 • Sơ đồ tư duy kế hoạch họp
 • Sơ đồ tư duy kế hoạch đào tạo
 • Sơ đồ tư duy chiến lược marketing trên Twitter

Những sơ đồ tư duy này giúp xác định và tổ chức các khía cạnh khác nhau của chiến lược và kế hoạch kinh doanh.

Ví dụ về Bản đồ tư duy doanh nghiệp: Chiến dịch & Quản lý

Sơ đồ tư duy kinh doanh có thể hữu ích trong việc quản lý các chiến dịch và dự án trong tổ chức. Dưới đây là một số ví dụ về sơ đồ tư duy về quản lý chiến dịch và dự án:

 • Sơ đồ tư duy về việc tạo chiến dịch marketing
 • Sơ đồ tư duy về chiến dịch marketing trên Facebook
 • Sơ đồ tư duy về mục tiêu nhận thức thương hiệu
 • Sơ đồ tư duy về quản lý hàng tồn kho
 • Sơ đồ tư duy về kế hoạch chiến dịch marketing
 • Sơ đồ tư duy về kế hoạch chiến dịch marketing theo giấy trắng
 • Sơ đồ tư duy về quản lý đáp ứng đơn hàng
 • Sơ đồ tư duy về quản lý thời gian kém
 • Sơ đồ tư duy về công chiếu sản phẩm
 • Sơ đồ tư duy về quản lý rủi ro
 • Sơ đồ tư duy về chỉ dẫn phạm vi mẫu
 • Sơ đồ tư duy về chiến dịch truyền thông xã hội

Các sơ đồ tư duy này giúp các doanh nghiệp lập kế hoạch và triển khai thành công các chiến dịch và quản lý hiệu quả các khía cạnh khác nhau trong hoạt động kinh doanh của họ.

Tại sao nên sử dụng Bản đồ tư duy kinh doanh?

Sơ đồ tư duy mô hình kinh doanh mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức, tạo ra công cụ đáng giá. Sơ đồ tư duy giúp tổ chức và cấu trúc ý tưởng và quy trình, tạo điều kiện để hỗ trợ sự cộng tác nhóm, cải thiện giao tiếp và hiểu biết. Ngoài ra, sơ đồ tư duy cung cấp một biểu đồ hình ảnh của thông tin phức tạp, giúp dễ dàng phân tích và đưa ra quyết định. Sử dụng sơ đồ tư duy cho doanh nghiệp có thể tối ưu hoá hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất và thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong tổ chức.

 • Tổ chức và cấu trúc ý tưởng và quy trình.
 • Hỗ trợ sự cộng tác nhóm.
 • Cải thiện giao tiếp và hiểu biết.
 • Phân tích thông tin phức tạp và đưa ra quyết định.
 • Tối ưu hoá hoạt động kinh doanh.
 • Nâng cao năng suất.
 • Thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới.

6 loại bản đồ tư duy chính cho doanh nghiệp

Có sáu loại sơ đồ tư duy chính thường được sử dụng trong kinh doanh: sơ đồ tư duy ý tưởng (brainstorming), sơ đồ tư duy phát triển kinh doanh (business development), sơ đồ tư duy kế hoạch tiếp thị (marketing plan), sơ đồ tư duy quản lý rủi ro (risk management), sơ đồ tư duy ra quyết định (decision-making), và sơ đồ tư duy phát triển nguồn lực (resource development). Từng loại sơ đồ tư duy này có mục đích cụ thể và có thể tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Các loại sơ đồ tư duy này áp dụng rộng rãi trong các quy trình và hoạt động kinh doanh khác nhau.

 • Sơ đồ tư duy ý tưởng (Brainstorming Mind Maps): Giúp tạo nên ý tưởng và kích thích sáng tạo
 • Sơ đồ tư duy phát triển kinh doanh (Business Development Mind Maps): Hỗ trợ xác định và thiết kế chiến lược phát triển kinh doanh
 • Sơ đồ tư duy kế hoạch tiếp thị (Marketing Plan Mind Maps): Hỗ trợ lập kế hoạch tiếp thị và quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ
 • Sơ đồ tư duy quản lý rủi ro (Risk Management Mind Maps): Hỗ trợ xác định và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh
 • Sơ đồ tư duy ra quyết định (Decision-Making Mind Maps): Hỗ trợ quyết định và phân tích các tùy chọn
 • Sơ đồ tư duy phát triển nguồn lực (Resource Development Mind Maps): Hỗ trợ quản lý và phát triển nguồn lực trong tổ chức

Việc sử dụng các loại sơ đồ tư duy này sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường sáng tạo, phát triển chiến lược, quản lý rủi ro hiệu quả, ra quyết định thông minh, và tận dụng nguồn lực hiệu quả. Hãy tùy chỉnh và áp dụng sơ đồ tư duy phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp để tối ưu hóa quy trình và hoạt động kinh doanh.

Làm cách nào để tạo Bản đồ tư duy cho doanh nghiệp của tôi?

Tạo sơ đồ tư duy cho doanh nghiệp của bạn bao gồm một số bước. Đầu tiên, bạn cần có mục tiêu hoặc mục đích rõ ràng trong tâm trí. Sau đó, bạn có thể phân chia mục tiêu thành các mục tiêu nhỏ hơn và tiến hành phân tích lợi ích chi phí. Tiếp theo, bạn xác định các bên liên quan quan trọng và xác định sản phẩm cuối cùng của dự án. Cuối cùng, bạn tạo sơ đồ tư duy, đặt mục tiêu ở trung tâm và phác thảo các yếu tố quan trọng xung quanh nó. Sử dụng một công cụ tư duy như Boardmix có thể làm cho quá trình dễ dàng và hiệu quả hơn.

 • Bước 1: Xác định mục tiêu hoặc mục đích
 • Bước 2: Phân chia mục tiêu thành các phần nhỏ hơn
 • Bước 3: Tiến hành phân tích lợi ích chi phí
 • Bước 4: Xác định các bên tham gia quan trọng
 • Bước 5: Xác định các sản phẩm cuối cùng
 • Bước 6: Tạo sơ đồ tư duy với mục tiêu ở trung tâm

Sử dụng công cụ tư duy như Boardmix giúp quá trình dễ dàng và hiệu quả hơn. Bạn có thể tạo ra sơ đồ tư duy trực tuyến, chia sẻ và làm việc cùng đồng nghiệp để nâng cao sự hiểu biết và sáng tạo trong doanh nghiệp của bạn.

Phần kết luận

Sơ đồ tư duy kinh doanh là công cụ mạnh mẽ giúp tạo ra ý tưởng, tổ chức thông tin và đưa ra quyết định thông minh. Chúng có thể được sử dụng trong nhiều khía cạnh của hoạt động kinh doanh, từ kế hoạch chiến lược đến quản lý chiến dịch. Bằng cách tích hợp sơ đồ tư duy vào quy trình làm việc, doanh nghiệp có thể tăng cường lòng đồng đội, cải thiện năng suất và thúc đẩy sáng tạo. Hãy nhớ thử nghiệm với các loại sơ đồ tư duy khác nhau và sử dụng công cụ tư duy hợp lý cho tổ chức của bạn. Hãy bắt đầu tạo sơ đồ tư duy cho doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay và khai phá toàn bộ tiềm năng của ý tưởng và quy trình của bạn.

Nguồn đầu tiên

Bạn đang lập kế hoạch tạo Bản đồ tư duy cho doanh nghiệp? EdrawMind là một công cụ lập bản đồ tư duy được trang bị hơn 700 clipart và mẫu giúp tạo bản đồ tư duy về giáo dục và kinh doanh. Hãy xem hướng dẫn lập bản đồ tư duy này để tìm hiểu thêm về các chiến lược kinh doanh mà bạn có thể hình dung bằng cách sử dụng bản đồ tư duy.

Nguồn thứ hai

Nếu bạn lần đầu tiên nghe về sơ đồ tư duy trong kinh doanh, bài viết này sẽ cung cấp một hướng dẫn toàn diện về tại sao và cách sử dụng sơ đồ tư duy cho các mục đích kinh doanh khác nhau. Nó trình bày về những lợi ích của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong kinh doanh, các loại sơ đồ tư duy khác nhau và ví dụ về sơ đồ tư duy cho các tình huống kinh doanh khác nhau.

Nguồn thứ ba

Bạn đang tìm kiếm một công cụ tạo sơ đồ tư duy cực kỳ hiện đại và miễn phí để tạo ra sơ đồ tư duy cho doanh nghiệp của bạn? Hãy thử Boardmix – một công cụ tạo sơ đồ tư duy không chỉ có sự hợp tác, mẫu template tùy chỉnh, mà còn có giao diện thân thiện với người dùng. Với Boardmix, bạn có thể dễ dàng tạo và chia sẻ sơ đồ tư duy với đội ngũ của mình, cải thiện giao tiếp và sự hợp tác trong tổ chức của bạn.

Đánh giá bài viết
Theo dõi MondiaL trên
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *